Bölümün amacı

old-books-shakespeare-13385896

Bölümün amacı İngiliz dili, edebiyatı ve kültürünü incelemek, öğrencilere bilimsel araştırmacı niteliğini kazandırmak ve öğrencilerin yazılı ve sözlü İngilizcesini geliştirmektir.

Bölümümüzde ayrıca düzenli olarak tiyatro etkinlikleri, konferanslar ve zaman zaman kültürel geziler düzenlenmektedir. Her yıl Bölümümüzün öğrencilerince sahneye konulan oyunlar üniversitemiz öğrencileri ve personeli tarafından büyük ilgi görmektedir. Bölüm tarafından yürütülen konuşmalar ise  gerek Bölümümüz öğretim elemanları ve öğrencileri ile birlikte, üniversitemizin diğer bölümleri ve başka üniversitelerden gelen konuşmacıları buluşturmaktadır. Bunların dışında bölümümüz öğrencilerinin düzenlediği kültürel gezilerle öğrencilerimiz ülkemizin tarihi, turistik ve kültürel zenginliklerini görme şansını yakalarken yeni arkadaşlıklar kurma ve sosyal çevrelerini genişletme olanağını yakalamaktadırlar.

Bölümde popüler kültür, kadın edebiyatı, medya, etnik azınlık çalışmaları, kolonileşme ve kolonileşme sonrası dönem çalışmalarını da içeren öğretim uygulanmaktadır. Derslerde sınıf içi tartışmalar, öğrencilerin hazırladığı dönem ödevleri ve sınıf içi çalışmalar, ders sorumlularınca verilen bilgiler kadar önem taşımaktadır.  Değerlendirme, sınavlar ve sınıf içi katılımlara dayalı olarak yapılmaktadır.  Bölüm programlarının tamamında eğitim dili İngilizcedir.