seda

Öğr. Gör. Seda ALTUNTAŞ

Bölüm Başkanı

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü

E-Posta Adresi: sedaoksuz@hotmail.com

Sabit Telefon: 0 462 344 05 11 / 2021

Fax: 0 462 334 05 19

Ofis Bilgisi: Yomra Yerleşkesi 3. kat

Özgeçmiş

        Sevgili Öğrenciler, 

Avrasya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde açılan İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü, öğrencilerini evrensel yaşama yönelik sezgileri ve farkındalık düzeyi gelişmiş, çağdaş bireyler olarak yetiştirecektir. Öğrencilerimiz öğretim üyesi arkadaşlarla birlikte projeler geliştirecek, eğitim alırken kendilerini iş dünyasına hazırlayacak, ulusal ve uluslararası çalıştay, toplantı ve konferanslar düzenlemesine dahil olacak, görevler alacaklardır. Bu etkinlikler sırasında öğrencilerimiz dili yaşayarak öğrenecek, bilgi ve deneyim kazanacaklardır. Öğrencilerimiz Lisans eğitimi alırken bu tür etkinliklerde görev alacak bilgi ve dil düzeyine geleceklerdir.İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünde amaç küresel ölçekte düşünebilen yaşadığı ülke ve dünya hakkında farkındalık düzeyi yüksek,kültürel farklılıklara karşı hoşgörülü etik ilke ve zorunluluklara duyarlı,iletişim becerileri gelişmiş, konusunda deneyimli, alanında uzman bireyler yetiştirmektir. Öğrenci odaklı eğitim programımızın başlıca özellikleri şunlardır.

Öğrenciye özel danışmanlık yapılır ve derslere etkin katılımı sağlanır. Üniversitenin diğer fakülte ve bölümlerinden istenilen alana özgü çok sayıda seçmeli ders alma olanağı vardır. Başarılı öğrencilerimiz öğrenimlerinin en erken üçüncü, en geç beşinci yarıyılından itibaren Çift Anadal ve Yandal programlarından yararlanabilir ve bu doğrultuda diploma alabilirler. Öğretim üyelerine ve her türlü kaynağa erişim kolaydır. Öğrenciler hocalarıyla birlikte projeler geliştirir, eğitim alırken iş dünyasıyla tanışırlar. Öğrenciler ulusal ve uluslar arası etkinliklere dahil olur, dış dünya ile iç ice hareket eder. Öğrencilerimizin alanla ilgili düşüncelerinin gelişmesine destek verilir, öz güvenleri artırılır.

Bölümümüzden mezun öğrencilerimiz İngilizce öğretmenliğine yönelik çok sayıda ders almış, çevirmenlik için etkin biçimde yetiştirilmiş, İş İngilizcesi, Hukuk İngilizcesi, Taşımacılık (Lojistik) alanlarında özenle eğitilmiş, gerçek yaşama İngilizce düzeyi yüksek olarak hazırlanmış duruma gelmiş olur.

Yukarıda vurgulanan bilgi ve beceri düzeyine ulaşmış olan öğrencilerimiz geleceğe umut ve güvenle bakar.