İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü 1. Sınıf 2014-2015/Bahar

SAATPAZARTESİSALIÇARŞAMBAPERŞEMBECUMA
08:00-08:50
09:00-09:50ELIT101
Metin Okuma ve İnceleme I
Derslik 301
10:00-10:50ELIT101
Metin Okuma ve İnceleme I
Derslik 301
11:00-11:50ELIT101
Metin Okuma ve İnceleme I
Derslik 301
12:00-13:00 ELIT105 İngiliz Edebiyatına Giriş I Derslik 301
ELIT103
Edebi Kavramlar
Derslik 301
ELIT107
İleri Gramer I
Derslik 301
13:00-13:50 ELIT105 İngiliz Edebiyatına Giriş I Derslik 301
ELIT103
Edebi Kavramlar
Derslik 301
ELIT107
İleri Gramer I
Derslik 301
14:00-14:50 ELIT105 İngiliz Edebiyatına Giriş I Derslik 301
ELIT103
Edebi Kavramlar
Derslik 301
ELIT107
İleri Gramer I
Derslik 301
15:00-15:50
ELIT109
Mitoloji
Derslik 301
16:00-16:50ELIT109
Mitoloji
Derslik 301
17:00-17:50ELIT109
Mitoloji
Derslik 301
19:00-19:50

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü 2. Sınıf 2014-2015/Bahar

SAATPAZARTESİSALIÇARŞAMBAPERŞEMBECUMA
08:00-08:50ELIT203
İngiliz Romanı I
Derslik 301
ELIT211
Sözlü Kompozisyon
Derslik 301
ELIT211
Sözlü Kompozisyon
Derslik 301
09:00-09:50ELIT203
İngiliz Romanı I
Derslik 301
ELIT211
Sözlü Kompozisyon
Derslik 301
10:00-10:50ELIT205
İngiliz Şiiri I
Derslik 301


ELIT201
Dilbilim I
Derslik 301
11:00-11:50ELIT205
İngiliz Şiiri I
Derslik 301
ELIT201
Dilbilim I
Derslik 301
12:00-13:00ELIT205
İngiliz Şiiri I
Derslik 301
ELIT201
Dilbilim I
Derslik 301
13:00-13:50
ELIT207
Klasik Edebiyat
Derslik 301
14:00-14:50ELIT207
Klasik Edebiyat
Derslik 301
15:00-15:50ELIT209
Çeviri I
Derslik 301
16:00-16:50ELIT203
İngiliz Romanı I
Derslik 301
ELIT209
Çeviri I
Derslik 301
17:00-17:50ELIT207
Klasik Edebiyat
Derslik 301
ELIT209
Çeviri I
Derslik 301
19:00-19:50

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü 3. Sınıf 2014-2015/Bahar

SAATPAZARTESİSALIÇARŞAMBAPERŞEMBECUMA
08:00-08:50ELIT301
Anlam Bilim
Derslik 301
ELIT311
Öykü İnceleme
Derslik 301
09:00-09:50ELIT311
Öykü İnceleme
Derslik 301
ELIT303
Shakespeare I
Derslik 301
10:00-10:50ELIT301
Anlam Bilim
Derslik 301
ELIT303
Shakespeare I
Derslik 301
11:00-11:50ELIT301
Anlam Bilim
Derslik 301
ELIT303
Shakespeare I
Derslik 301
12:00-13:00
13:00-13:50
ELIT305
Tiyatroya Giriş
Derslik 301
14:00-14:50ELIT305
Tiyatroya Giriş
Derslik 301
15:00-15:50ELIT307
İngilizce Konuşma Becerisi
Derslik 301
ELIT305
Tiyatroya Giriş
Derslik 301
ELIT309
Çocuk Edebiyatından Okumalar
Derslik 301
16:00-16:50
ELIT307
İngilizce Konuşma Becerisi
Derslik 301
ELIT309
Çocuk Edebiyatından Okumalar
Derslik 301
17:00-17:50ELIT307
İngilizce Konuşma Becerisi
Derslik 301
ELIT309
Çocuk Edebiyatından Okumalar
Derslik 301
18:00-18:50ELIT311
Öykü İnceleme
Derslik 301